Albania Leasing është një institucion financiar jo-bankë. i licensuar nga Banka e Shqipërisë, për të kryer aktivitetin e Qirasë Financiare (Financial Leasing).


Albania Leasing është një shoqëri aksionere e formuar nga:

Korporata Islamike për Zhvillimin e Sektorit Privat (ICD) është një institucion financiar zhvillim multilateral dhe është pjesë e (IDB), Grupin e Bankës Islamike për Zhvillim. ICD është themeluar në nëntor 1999 për të mbështetur zhvillimin ekonomik të vendeve anëtare të saj nëpërmjet sigurimit të financave për projektet e sektorit privat, promovimin e konkurrencës dhe sipërmarrjes, duke ofruar shërbime këshillimore për qeveritë dhe inkurajuese të investimeve ndërkufitare.

Banka Islamike e Zhvillimit është një institucion ndërkombëtar financiar i themeluar zbatim të Deklaratës Qëllimit të lëshuar nga Konferenca e Ministrave të Financave të vendeve muslimane të mbajtur në Jeddah Dhul Q'adah vitin 1393 Hixhrij, që korrespondon me dhjetor 1973. Takimi inaugurues i Bordit të Guvernatorëve u zhvillua në Rexheb 1395H, që korrespondon me korrik 1975, dhe Banka u hap zyrtarisht 15 Sheval 1395H, që korrespondon me 20 tetor 1975. Qëllimi i Bankës është të nxisë zhvillimin ekonomik dhe progresin social të vendeve anëtare dhe komuniteteve myslimane në mënyrë individuale, si dhe bashkërisht në përputhje me parimet e Sheriatit pra, ligjin islam.

Banka Kombëtare Tregtare me emërtimin e që ka sot u themelua në janar 1993, nga bashkimi i Bankës Tregtare Shqiptare (BTSH) dhe Bankës Kombëtare të Shqipërisë (BKSH). Ndërkohë sot BKT është banka më e madhe e dhe më e vjetër tregtare në Shqipëri. Prej 2011, BKT vazhdoi të rrisë pjesën e saj të tregut në çdo segment të shërbimeve bankare duke u bërë dhe banka më e madhe në vend për bankingun individual.

EMEA Finance dhe Euromoney e vlerësuan BKT si Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2012, ndërsa JCR-ER e vlerësoi me notën AA(Alb) për Qeverisjen e Korporatave. Viti 2013 ishte viti më i suksesshëm për BKT pasi ajo mundi të fitojë të tre çmimet më prestigjoze të sektorit bankar duke u shpallur Banka më e mirë në Shqipëri nga EMEA Finance, Euromoney dhe The Banker, ndërsa Drejtori i Përgjithshem i BKT fitoi çmimin “CEO i Vitit në Europë” nga EMEA Finance. 

Tetovë, Maqedoni
Pjesë në një korporatë të madhe, e shtrirë në Europë dhe Lindjen e Mesme.

Një nga grupet e fuqishme industriale dhe financiare në Korenë e Jugut. Duke u fokusuar në të katër divizioneve të biznesit të madh, si, në materiale industriale, kimike, materiale elektronike /filma, dhe në fushën e modës, kompania është bërë një udhëheqëse në çdo industri. Për t'u bërë kompani e që qëndron në majë për prodhime kimike dhe materiale,  Kolon Industries, Inc është duke planifikuar të globalizojë bizneset e saj.

KOLON Industries, Inc do të vazhdojë të përqafojë ndryshimin dhe inovacionin. Duke u bërë një udhëheqës më i mirë, më i fortë industrial, kompania do të jetë në gjendje të japi kontribute të mëdha për të aksionerët e saj dhe komunitetit.

 

 

+355 4 4500 394    |    office@albanialeasing.com