Agro Leasing

Kush mund të përfitojë nga Financimet Leasing për Pajisje dhe Makineri Bujqësore

  • Familje fermerësh që zhvillojnë aktibitetin në Bujqësi.
  • Biznese të vogla me aktivitet në fushën e Agro-Përpunimit.
  • Biznese të Mesme dhe të Mëdha me projekte në fushën e Bujqësisë dhe Agro-Përpunimit.

Mjetet për t'u financuar

  • Linja të përpunimit Agro-Ushqimor – Agro Leasing
  • Makineri Bujqësore – Agro leasing

Termat e financimit

 Kohëzgjatja e qirasë

  • 24 deri 72 muaj për Makineri Bujqësore.
  • 24 deri 96 muaj për linjat e prodhimit dhe agro-përpunimit

Parapagimi

  • Minimumi 25% për linjat e prodhimit
  • Minimumi 25% për Makineri Bujqësore
 

Llogaritësi(Euro)Euro (%)(vite)


(EUR / muaj)

 

 

+355 4 4500 394    |    office@albanialeasing.com