Koncepti "Buy and Lease Back"

  1. Biznesi ABC Shpk i shet pasurinë Albania Leasing, me një vlerë të përcaktuar së bashku.
  2. Albania Leasing lidh një marrëveshje Leasing me Biznesin ABC Shpk për një afat shlyerje të caktuar, për këtë aset.
  3. Klienti përdor asetin e vet dhe ushtron aktivitetin normalisht.

Përfitimet

  1. Gjenerohen kapitale të reja për klientin (Biznesi ABC Shpk ), të ngurtësuara në asete
  2. Kapitali i gjeneruar nga Shitja përdoret për të mbyllur detyrimet bankare (nese ka),  por edhe për të investuar mjete te tjera.
 

Llogaritësi(Euro)Euro (%)(vite)


(EUR / muaj)

 

 

+355 4 4500 394    |    office@albanialeasing.com