Dokumentacioni

Lista e Dokumentave për Biznese

  • ID (pasaportë / kartë identiteti) e Administratorit dhe Ortakëve të Shoqërisë
  • Statusi / Ekstrakti i QKR / NIPT-i i Shoqërisë
  • Liçenca të tjera (nëse është rasti)
  • Bilanci i Shoqërisë për vitin e mëparshëm dhe bilanci i vitit aktual
  • Kontrata të qirasë së ambjenteve të biznesit (nëse është me qira)
 

Llogaritësi(Euro)Euro (%)(vite)


(EUR / muaj)

 

 

+355 4 4500 394    |    office@albanialeasing.com