Dokumentacioni

Lista e Dokumentave për Individë

 • ID (pasaportë / kartë identiteti) e qiramarrësit / dorëzanësit
 • Leje Drejtimi për Automjetin
 • Çertifikatë familjare
 • Vërtetim Page ose Kontratë Pune
 • Dokumenta verifikuese të adresës së banimit (kopje e librezës së dritave ose të telefonit)
 • Kontrata për të ardhura të tjera (nëse ka)

Lista e Dokumentave për Biznese

 • ID (pasaportë / kartë identiteti) e Administratorit dhe Ortakëve të Shoqërisë
 • Statusi / Ekstrakti i QKR / NIPT-i i Shoqërisë
 • Liçenca të tjera (nëse është rasti)
 • Bilanci i Shoqërisë për vitin e mëparshëm dhe bilanci i vitit aktual
 • Kontrata të qirasë së ambjenteve të biznesit (nëse është me qira)
 

Llogaritësi(Euro)Euro (%)(vite)


(EUR / muaj)

 

 

+355 4 4500 394    |    office@albanialeasing.com